Uppdragsgivare

Ett axplock av mina uppdragsgivare:

 • Sverige kommuner och regioner, SKR
  • Uppdrag psykisk hälsa
  • Nationella arbetsgruppen schizofreni
  • Utbildningar och filmer
 • Socialstyrelsen
 • Regeringsuppdrag
 • Folkhälsomyndigheten
 • Karolinska institutet
 • Centrum för psykiatriforsking
 • 1177 Vårdguiden
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Dalarna
 • Region Stockholm
 • Eskilstuna kommun
 • Borlänge kommun
 • Linnéuniversitetet, polishögskolan
 • Schizofreniförbundet
 • RSMH Utbildning AB
 • Sensus
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • ABF
 • Recordati group
 • Kompetenstjänst Kurs & Konferens
 • Dagnå kommunikation

Kontakta mig för referenser eller fler uppdragsgivare.