Välkommen!

Jag arbetar som föreläsare, konsult och expert inom området psykossjukdomar, brukarmedverkan  och återhämtningsinriktat förhållnings- och arbetssätt. Jag har drivit företag ett antal år, och bygger min kunskap på studier, evidens , arbetserfarenheter och  på min expertis på den egna erfarenheten som jag har som patient, brukare och anhörig. Man skulle kunna säga att det  jag arbetar med har jag själv upplevt.

Jag föreläser om min egen resa från svår sjukdom till ett liv i återhämtning, men föreläser om så mycket mer och skräddarsyr även föreläsningar och utbildningar efter kundens önskemål. Främst arbetar jag mot offentlig sektor, men även mycket mot civilsamhället och näringslivet. Jag anlitas ofta som sakkunnig av bland annat Sveriges Kommuner och Regioner  och Socialstyrelsen.

Kontakta mig gärna för mer information och referenser!

Med vänliga hälsningar Åsa Höij

Åsa är en mycket inspirerande föreläsare! Att få ta del av hennes svåra sjukdom och vägen tillbaka till ett friskt liv med eget företagande var otroligt inspirerande, Åsa visade verkligen att allt är möjligt!

Jag fick många nya kunskaper och insikter under Åsas föreläsning, som jag kommer att ha nytta av i mitt arbete. Inte minst vad gäller att se och tro på den enskilde individens möjligheter även vid svår psykisk ohälsa och vikten av ett bra bemötande.

Stina, Utbildningsdeltagare