Ideella engagemang

Jag engagerar mig även ideellt i brukarrörelsen. Jag är:

  • Andre vice Förbundsordförande för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH
  • ordinarie ledamot i Hjärnkolls Riksstyrelse
  • ledamot i PsykosR:s ledningsgrupp
  • invald i Schiofreniförbundets förbundsstyrelses erfarenhetsgrupp