Om mig

Åsa Höij har diagnosen schizoaffektivt syndrom eller som hon säger själv: ”Jag har både schizofreni och bipolär sjukdom 2, men sista 18 åren är det mest åt Schizofrenihållet. Genom sin föreläsning vill Åsa förmedla möjligheten till återhämtning och de ofta krokiga vägarna dit.

Åsa växte upp med en mamma som har psykisk sjukdom och blev i tonåren bipolär helt utan sjukdomsinsikt. Sedan följde hektiska år med två högskoleexamen och en mycket framgångsrik karriär som internationell projektledare som fick ett abrupt slut år 1999 då Åsa råkade ut för ett trauma. Åsa fick först diagnosen PTSD och svår social fobi men gick även in i en lång psykos som höll i sig i över 10 år.

”Hur sjutton kan man ha varit så sjuk och stå här idag”

Hon berättar väldigt öppet, naket och levande sin historia om resan genom vanföreställningar, paranoia, rösthörande, tvångsvård, tvångsåtgärder, slutenvård och den öppna psykosvården med boendestöd, sysselsättning och färdtjänst. Men också om olika myndighetskontakter genom åren.

Hennes berättelse handlar mycket om att förmedla hopp då hon idag arbetar som företagare. En vanlig fråga är ”Hur sjutton kan man ha varit så sjuk och stå här idag”.

Främsta målgrupper är olika vårdpersonal inom sluten och öppenvården och myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Polisen. Andra som brukar ha stor behållning av hennes föreläsningar och kurser är anhöriga, närstående och själverfarna.

Åsa är väl erkänd och etablerad föreläsare & kursledare sedan många år tillbaka.

Kompetenstjänst Kurs & Konferens