Jag arbetar också som patientrepresentant i Nationell arbetsgrupp schizofreni och liknande tillstånd, SKR. Här en bild från en film som handlar om vårdförlopp Schizofreni, förstagångsinsjuknande. Se filmen via länk till vänster.