Mina tjänster

Jag erbjuder en rad olika tjänster:

  • Skräddarsydda föreläsningar och utbildningar
  • Min resa, från psykospatient till återhämtad företagare
  • Konsult, hos offentliga organisationer, bland annat SKR
  • Bemötande och återhämtningsfrågor
  • Livsstilsval, bland annat rökavvänjning vid psykisk ohälsa
  • Föreläsning om att höra röster, att vara en rösthörare
  • Utbildningar via RSMH Utbildning AB, läs mer »
  • Hjärnkollsambassadör, läs mer »

Kontakta mig för diskussion om skräddarsydda uppdrag!